Het zal inmiddels niemand ontgaan zijn… De Korte Steynlaan is weer voor twee rijrichtingen geopend. Het bord dat vlak voor de kruising met de Antonlaan komend vanuit de Steynlaan geplaatst is, geeft dit min of meer aan… Er wordt wel een doorgaande rijrichting aanbevolen. Zie foto hieronder.

Aldus werd o.a. besloten in de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 december 2019. Deze vergadering was ook in zijn geheel te volgen op Slotstad RTV. Heel interessant!

De eerste fase van de herziening werd afgelopen vrijdag al aangekondigd op de website van de Gemeente. Zie verkeerscirculatiebericht.

Ook verscheen er een artikel in de Staatscourant van vrijdag 13 december 2019 over dit verkeersbesluit.