Bijdrage BVW voor de Ronde Tafel

Reactie op evaluatie centrumplan en verkeersbesluiten – donderdag 14 november 2019 – uitgesproken door Job Boot, lid van de verkeerscommissie Geachte wethouder, dames en heren raadsleden, Ook onder bewoners van...

Update verkeerscommissie

Belangrijke data: 14 november 2019: ronde tafel over evaluatie centrumvisie en verkeersmaatregelen. BVW heeft spreektijd. 25 november 2019: “bijpraat”-moment voor BVW en verkeerscie met wethouder Hoogstraten 10 december 2019: Gemeenteraad o.a. over...

Verkeerscommissie – Nieuwsbrief september 2019

UITSPRAAK RAAD VAN STATE inzake verkeersbesluiten Gemeente Zeist LEDEN VERKEERSCOMMISSIE GEZOCHT Foto AD/UN – 29-08-2019 – De route Antonlaan-Weeshuislaan, richting Voorheuvel is permanent afgesloten voor particulier autoverkeer… Het hoogste...